April 16, 2013

Merak më bëre

Posted in Këngë Përmetare tagged , , , , , , , , , , , at 9:47 pm by lirikashqiptare

E merak o moj më bëre
rrugës kur më shkonje
sevdaja o s’më hiqet ee

E merak o moj më bëre
llafet kur m’i thoshe
sevdaja o s’më hiqet ee

E merak o moj më bëre
leshërat kur krihje
sevdaja o s’më hiqet ee

E merak o moj më bëre
sytë o moj kur mi shtinje
sevdaja o s’më hiqet ee

E merak o moj më bëre
rakinë kur pije oh
sevdaja o s’më hiqet ee

E merak o moj më bëre
në krevat o moj kur flinje
sevdaja o s’më hiqet ee

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: